Comandă consultație gratis

Cadrul Legal

Instrumentele legale principale care reglementează activitatea agențiilor private de ocupare a forței de muncă sunt:

 1. Convenția OIM Nr. 181 cu privire la agențiile private din 1997;
 2. Legea Nr. 180 de la 10.07.2008 cu privire la migrația de muncă;
 3. Legea Nr. 102 de la 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
 4. De asemenea este important de menționat că actul normativ fundamental în sistemul legislației muncii este Codul Muncii Nr. 154 de la 28.03.2003. Natura fundamentală a Codului Muncii în ceea ce ține reglementarea relațiilor de muncă poate fi dedusă din articolul 2 al acestui act normativ care stipulează următoarele:
 • Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale și colective de muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, jurisdicția muncii, precum și alte raporturi legate nemijlocit de raporturile de muncă.
 • Prezentul cod se aplică și raporturilor de muncă reglementate prin legi organice și prin alte acte normative.

 

Astfel, orice candidat care solicită agențiilor private de plasare în câmpul muncii peste hotare, urmează să se asigure de seriozitatea agenției. În primul rând candidatul trebuie să ceară agenției prezentarea licenței valabile de activitate în domeniul plasării forței de muncă peste hotare.

Totodată, agenția privată trebuie să semneze cu candidatul, înainte de prestarea serviciilor de mediere a acestuia, un contract de mediere, care va fi întocmit între agenția privată licențiată în activitatea de plasare în câmpul muncii în străinătate și persoana fizică, solicitant de servicii de mediere în scopul angajării în străinătate.

 

Candidații care intenționează să plece peste hotare prin intermediul agențiilor private, ar trebui să fie la curent cu obligațiile agenției private, după cum urmează:

 

1.1 Agenția privată de plasare în câmpul muncii în străinătate.

În baza prevederilor Legii nr.102 din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, Monitorul Oficial Nr. 70-72, din 15.04.2003, art.2

“agenția privată de ocupare a forței de muncă este persoană juridică care desfășoară activitate de selectare și plasare a forței de muncă în țară și/sau peste hotare și care dispune de licență, eliberată în modul stabilit de legislație”;

În baza prevederilor Legii nr.180 din 10.07.2008 cu privire la migrația de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr.162-164 din 29.08.2008, art. 17, alin. (1):

 • “(1) Agenția privată de ocupare a forței de muncă desfășoară activitatea de selectare și plasare a forței de muncă în străinătate prin prestarea serviciilor de mediere a muncii.”

 

1.2 Medierea (intermedierea) muncii și solicitanții locului de muncă în străinătate.

În baza prevederilor Legii nr.102 din 13.03.2003, art.2:

 • “selectarea și plasarea a forței de muncă în țară și/sau peste hotare – sunt servicii acordate în domeniul intermedierii muncii, care cuprind activități de informare a părților intermedierii, de preselectare sau de selectare a candidaților conform cerințelor locurilor de muncă oferite și în corespundere cu pregătirea profesională, cu aptitudinile și interesele acestora”;

În baza prevederilor Legii nr.102 din 13.03.2003, art.2: art.17, alin. (1), (3):

 • “(1) Medierea(intermedierea) muncii este activitatea prin care se realizează colaborarea dintre angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, solicitanții locurilor de muncă în străinătate, în vederea stabilirii unor raporturi de muncă”;
 • “(3) Serviciile de intermediere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit de către agenții și constau în:
 1. informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a lor prin publicare sau afişare, prin organizare de tîrguri ale locurilor de muncă;
 2. intermediere electronică avînd ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;
 3. preselecție a candidaților corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanță cu pregătirea, aptitudinile și interesele acestora.”

 

1.3 Prestarea gratuită (fără plată) a serviciilor de mediere (intermediere) a muncii.

În calitate de agenție privată licențiată în activitatea de plasare în câmpul muncii în străinătate, agenția se conduce în activitatea sa inclusiv de Convenția cu privire la agențiile private de ocupare, nr.181  din  19.06.1997, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.482-XV din 28.09.2001, care prevede conform art.7, alin.(1), că “Agenția nu va încasa de la candidat nici un fel de onorarii sau alte taxe pentru serviciile de mediere (intermediere) a muncii”, descrise mai sus.

 

Totodată, ținem să aducem la cunoștința tuturor candidaților care vor căuta oferte de muncă pe portalul www.bursamuncii.md că administrația portalului nu poartă responsabilitate de calitatea informației și veridicitatea anunțurilor expuse pe site. Atât candidații care caută oferte de muncă în țară și peste hotare prin intermediul site-ului nostru, cât și agențiile private/angajatorii care plasează anunțurile trebuie să dea dovadă de seriozitate și profesionalism și să fie conștienți despre partea legală a activităților promovate prin intermediul site-ului www.bursamuncii.md.

 

Administrația paginii web nu poartă nici o răspundere pentru acțiunile angajatorilor și celor aflați în căutarea unui loc de muncă.